Inzicht in persoonlijke ontwikkeling

juni 26, 2021 0 Door vwassen

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip. De bovenstaande definitie van persoonlijke ontwikkeling wordt in de ruimste zin genomen, die alle activiteiten met een doel omvat. Het is de culminatie van vele bezigheden die reeds op een bepaald ogenblik in de privé- en de openbare wereld hebben plaatsgevonden.

Persoonlijke ontwikkeling als term verwijst naar al die middelen tot zelfverbetering. Deze etymologische wending van de betekenis is in ruime zin van toepassing op de verschillende gebieden of oorzaken.

De meest mogelijke betekenis is enigszins zo algemeen dat hij zowel particuliere of openbare ontwikkeling als sociale, geestelijke of politieke ontwikkeling kan omvatten.

Persoonlijke ontwikkeling bestaat dus in vele facetten van vele levens, en in die facetten verandert zij niet met de tijd. Persoonlijke ontwikkeling kan worden gedefinieerd als een wetenschap waarin ieder mens als geheel probeert vooruit te komen en beter te worden. De één of vaak twee aspecten van persoonlijke ontwikkeling bestaan in wezen uit het vermogen van een persoon om persoonlijke eigenschappen goed te gebruiken, de sterke punten die hij van zijn omgeving heeft ontvangen, de factoren die een persoon aanmoedigen om creatief te zijn in het voelen en doen van dingen (Gaudet, P. W.). Met het proces van persoonlijke ontdekkingen van iemands ware zelf, de persoon die deze eigenschappen herontdekt, is de persoon in staat om zowel het zelf als de realiteit te verbeteren in het streven naar persoonlijke ontwikkeling op een gegeven moment.

Succesvolle mensen zijn mensen die blijk hebben gegeven van aanleg voor succes, dat zij een weg volgen die gekenmerkt wordt door succes. De karakteristieke eigenschappen van deze mensen zijn op zichzelf onzichtbaar, maar deze eigenschappen worden intenser naarmate de tijd verstrijkt en mensen verder gaan in hun streven naar zelfverbetering. Actie is wat telt en het is actie gecombineerd met observatie die vorm geeft aan iemands gevoel van zelf en het universum.

Zelfverbetering – het belangrijkste kenmerk van persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling heeft de afgelopen decennia veel aandacht gekregen vanwege de belangrijke rol die het speelt in het leven van mensen. Het is een regelmatig terugkerende tweewekelijkse activiteit in de publieke en private sector, vooral in de media in TV, kranten, tijdschriften en online. Persoonlijke ontwikkeling is veel meer gemeengoed dan mensen zich op dit moment bewust zijn.

Persoonlijke ontwikkeling wordt in veel verschillende culturen en in veel verschillende hoedanigheden toegepast – van religie tot menselijkheid. Het wordt niet noodzakelijkerwijs geïdentificeerd met een uniek religieus zelfbesef of algemeen genoeg om een wetenschap of kunst te worden genoemd.

Succesvolle personen worden ertoe aangetrokken persoonlijke ontwikkeling te beschouwen en te integreren als een sleutelinstrument voor succes in alle aspecten van hun leven, zowel openbaar als privé.

Zal persoonlijke ontwikkeling altijd zo’n grote plank zijn om er meer aan toe te voegen?

Persoonlijke ontwikkeling is de afgelopen jaren voor miljoenen mensen een bevinding in wording geweest, die hen heeft geholpen hun leven te verbeteren. Het is een bijproduct geweest van verzoeken om zelfverbetering. Met al onze vreedzame vooruitgang in de communicatie kent men nauwelijks meer de kracht van het hebben van persoonlijke ontwikkeling op het gezicht van de persoon geschreven.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat deze verbeteringen zullen blijven toenemen en dat in alle aspecten van het leven verdere verbeteringen zullen worden aangebracht. Het doet er niet toe dat ons leven er morgen net zo zal uitzien als vorig jaar, de vraag is of het beter zal zijn.

Lees meer:
Coaching Tilburg
Life coach Eindhoven